TP-Teatern- Se

I snart 30 år har vi arbetat med värdegrundsfrågor genom kvalitativ professionell teater, både nationellt och internationellt. I varje projekt skapas "morgondagens historia" av publiken, studenter och Er som arrangörer.


Även om teatern är vår grund så har den lett oss in till nya kulturpedagogiska utbildningsverktyg och arbetsområden. Nedan följer ett par av dem.

Interaktiv Form Teater

Teaterföreställningarna skapas av publiken med hjälp av fyra stolpar.

 

Ett kulturpedagogiskt verktyg med målinriktningen att nå åskådarens kunskapsbas. innovation och tankar.


Åskådaren blir därför delaktig genom hela föreställningen istället för att vara passiv mottagare.

Interaktiv Manusförfattning

Teaterföreställningarna skrivs och skapas av studenterna genom deras motivation och kreativa förmåga.


En kulturpedagogisk teatermetod i två steg som främjar studenternas kreativitet, samarbetsförmåga, stärker gemenskapen och bidrar till folk och opinionsbildning.


Metoden kan användas inom alla ämnen.

Interaktiv Design Teater

Teaterföreställningen skapas och författas tillsammans och utifrån arrangörens önskemål om ämnet.

 

Ni är delaktiga under hela arbetsprocessen fram till färdig föreställning. Ni är bollplanket, har kunskapen och erfarenheten inom ämnet ni har valt.


Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Skolföreställningar

”Hur är man en bra kompis”

Det har barnen många bra svar på.

Med Interaktiv Form Teater har vi sedan 2017 tillsammans med över 3 500 skolbarn i åldern 7-15 år skapat mängder med olika pjäser inom ämnet.

 

- Varför tycker barnen om Interaktiv Form Teater?


Huvudskälet är att dom tillsammans skapar en teaterföreställning. Barnen ställer frågor, delar tankar och erfarenheter med varandra, har olika åsikter om perspektiv, innovation och framför allt att dom får agera som regissörer från början till slut.

Dålig Kompis!

Bra Kompisar.

Fantastiska

Vi har haft besök av tre fantastiska personer från TP-Teatern. Alla de klasser som de besökte var mycket nöjda med teatern som eleverna och skådespelarna gjorde tillsammans.


Eleverna kände verkligen att de hade fått vara med på ett bra sätt där de fick bestämma mycket.

Barn & Lärare

Barnen är regissörer

Mycket uppskattat, eleverna tyckte att det var roligt att de fick vara med och planera handlingen. Dels att skriva storyn och att vara med under tiden som det spelade upp och påverka.


Eleverna var verkligen förundrade över hur skådespelarna kunde spela det som de hittade på.

Barn & Lärare

Demokratiskt arbetssätt

Vi lärare tyckte också att det här var ett mycket bra sätt att arbeta på. Det var ett demokratiskt arbetssätt.


Vi har redan kunnat använda oss av de olika karaktärernas olika egenskaper i den dagliga konflikthanteringen.

Nu fick vi ytterligare ett verktyg att använda oss av.

Lärare

Vi inleder alltid med en diskussion om vilka erfarenheter, tankar och funderingar barnen har för att vara en bra kompis.

Vill du boka projektet till din klass, veta mer eller har några frågor, kontakta oss på TP-Teatern

Våra verksamhetsområden

Föreställningar & Workshops.

Föreställningar:

Interaktiv Form Teater & Interaktiv Design Teater på konferenser, seminarier & i Eu- projekt mm.


Workshops:

Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv ManusFörfattning.

Utbildning & Träning.

Utbildningar:

Nationella & Internationella projekt, Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv Manusförfattning.


Målgrupper:

Lärare, rektorer, psykologer, kuratorer, social och sjukvårdspersonal m.fl.

Europeiska projekt & övrigt.

Nationella & internationella samarbetsprojekt inom de sociala områderna. Information & dokumentationsvideos.


Barnteater:

Kulturpedagogiska serier & workshops för studenter. Antimobbningsprojekt.

Utbildningar, föreställningar, monologer, nationella, internationella och andra samarbetsprojekt

Vår konstnärliga ledare och chefstränare förklarar hur KPT- KulturPedagogiska Teaterverktyg fungerar. (Eng tal och text)

Interaktiv Design Teater.

Del 1. Att vara närstående till en person med Alzheimer. (Eng tal-Sv text)

Slutkonferens i EU-projektet TRAIL. Erasmus + bedömer projektet som vägledande. (Eng tal)

KPT- Utbildning av lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England. (Eng tal och text)

Interaktiv Design Teater.

Del 2. Att leva med Alzheimers. (Eng tal- Sv text)

"Teaser" Är kärleken fri? Interaktiv Form Teater. Socialförvaltningen, Göteborg.

Det börjar som en helt vanlig pjäs på en spårvagn i Göteborg.

(Sv tal)

Interaktiv Form Teater. Jenny Helin presenterar projektet, AFFV-  Angered Fritt Från Våld. (Sv tal)

Vem lyssnar på dig? Vem bryr sig om dig? Vem behöver någon i tider av ensamhet? (Eng tal)

Om du har frågor eller andra funderingar kring våra projekt är du välkommen att kontakta oss på telefon 0703-95 60 10 eller via mail nedan.

 
 
 
 

EST. 1992


All rights reserved.

2021

This website uses cookies. By clicking "Accept" you agree to our use of cookies. Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Accept/Acceptera