TP-Teatern- Mobbning

TP-Teatern om mobbning

I över 30 år har vi arbetat med värdegrundsfrågor som t.ex antimobbning genom kvalitativ professionell teater på nationell och internationell nivå.

Även om teatern är vår grund så har den lett oss in på nya arbetsområden och utbildningsverktyg.

Interaktiv Form Teater

Teaterföreställningarna formas av publiken med hjälp av fyra stolpar.

 

Ett kulturpedagogiskt verktyg med målinriktningen att nå åskådarens kunskapsbas. innovation och tankar.


Åskådaren blir därför delaktig genom hela föreställningen istället för att vara passiv mottagare.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Teater mot mobbning, hot och våld

"Hur är man en bra kompis?"

Med Interaktiv Form Teater har vi sedan 2017 tillsammans med tusentals skolbarn i åldern 7-15 år skapat mängder med olika pjäser inom mobbning, hot och våld.


- Varför tycker barnen om Interaktiv Form Teater?


Huvudskälet är att dom skapar en föreställning tillsammans. Barnen ställer frågor, delar tankar och erfarenheter med varandra, har olika åsikter utifrån perspektiv och lösningar men framför allt, dom får agera som regissörer från början till slut.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter
TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Mobbning!

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Antimobbning

Fantastiska

Vi har haft besök av tre fantastiska personer från TP-Teatern. Alla de klasser som de besökte var mycket nöjda med teatern som eleverna och skådespelarna gjorde tillsammans.


Eleverna kände verkligen att de hade fått vara med på ett bra sätt där de fick bestämma mycket.

Barn & Lärare

Barnen är regissörer

Mycket uppskattat, eleverna tyckte att det var roligt att de fick vara med och planera handlingen. Dels att skriva storyn och att vara med under tiden som det spelade upp och påverka.


Eleverna var verkligen förundrade över hur skådespelarna kunde spela det som de hittade på.

Barn & Lärare

Demokratiskt arbetssätt

Vi lärare tyckte också att det här var ett mycket bra sätt att arbeta på. Det var ett demokratiskt arbetssätt.


Vi har redan kunnat använda oss av de olika karaktärernas olika egenskaper i den dagliga konflikthanteringen.

Nu fick vi ytterligare ett verktyg att använda oss av.

Lärare

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Vi inleder alltid med en diskussion om vilka erfarenheter, tankar och funderingar barnen har kring mobbning.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Vill du boka anti-mobbingprojektet till din klass, veta mer eller har några frågor; kontakta oss på TP-Teatern.

Interaktiv Design Teater

Teaterföreställningen skapas tillsammans med arrangören och utifrån önskemål om ämne.

 

Arrangören är delaktiga under hela arbetsprocessen fram till färdig föreställning. Ni har kunskapen, erfarenheten och är bollplanket inom de ämne ni valt att belysa.


Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Interaktiv Manusförfattning

Manuset skrivs och skapas av studenterna genom deras motivation och kreativa förmåga.


En kulturpedagogisk teatermetod i två steg som främjar studenternas kreativitet, samarbetsförmåga, stärker gemenskapen och bidrar till folk och opinionsbildning.


Metoden kan användas inom alla ämnen.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Verksamhetsområden

Föreställningar & Workshops

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Föreställningar:

Interaktiv Form Teater & Interaktiv Design Teater på konferenser, seminarier & i Eu- projekt mm.


Workshops:

Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv ManusFörfattning.

Utbildning & Träning

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Utbildningar:

Nationella & Internationella projekt, Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv Manusförfattning.


Målgrupper:

Lärare, rektorer, psykologer, kuratorer, social och sjukvårdspersonal m.fl.

Europeiska projekt & övrigt

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Nationella & internationella samarbetsprojekt inom de sociala områderna. Utbildning, information & dokumentationsvideos.


Barnteater:

Utbildning & workshops för studenter. Antimobbningsprojekt.

Filmer

Utbildning

Vår konstnärliga ledare och chefstränare förklarar hur KPT- KulturPedagogiska Teaterverktyg fungerar. (Eng tal och text)

Alzheimer

Interaktiv Design Teater.

Del 1. Att vara närstående till en person med Alzheimer. (Eng tal-Sv text)

Kärlek

Är kärleken fri? Interaktiv Form Teater. Socialförvaltningen, Göteborg.

Teatervagn 621

Det börjar som en helt vanlig pjäs på en spårvagn i Göteborg.

(Sv tal)

Våldsprevention

Interaktiv Form Teater. Jenny Helin presenterar projektet, AFFV-  Angered Fritt Från Våld. (Sv tal)

Mobbning

Alice, en ung student som har utsatts för sexuella trakasserier och blir mobbad för det. (Sv tal- Eng text)

Utbildning & träning

KPT- Utbildning för lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England. (Eng tal och text)

Alzheimer

Interaktiv Design Teater.

Del 2. Att leva med Alzheimers. (Eng tal- Sv text)

Ensamhet

Vem lyssnar på dig? Vem bryr sig om dig? Vem behöver någon i tider av ensamhet? (Eng tal)

Om du har frågor eller andra funderingar kontakta oss på telefon 0703-95 60 10 eller via mail nedan.

EST. 1992


All rights reserved.

2023