TP-Teatern- Se

I snart 30 år har vi arbetat med genuin, kvalitativ professionell teater, både nationellt och internationellt. I varje projekt skapas "morgondagens historia" av publiken och Er som arrangör.


Även om teatern är vår grund så har den lett oss in till nya kulturpedagogiska utbildningsverktyg och arbetsområden. Nedan följer ett par av dem.

Våra KPT- KulturPedagogiska Teaterverktyg.

Interaktiv Form

Teater

Teaterföreställningarna skapas av publiken med hjälp av fyra stolpar.

 

Ett kulturpedagogiskt verktyg med målinriktningen att nå åskådarens kunskapsbas.innovation och tankar. Åskådaren är delaktig genom hela föreställningen istället för att vara passiv mottagare.

Interaktiv Design

Teater

Teaterföreställningen skapas och författas tillsammans och utifrån arrangörens önskemål om ämnet.

 

Ni är delaktiga under hela arbetsprocessen fram till färdig föreställning. Ni är bollplanket, har kunskapen och erfarenheten inom ämnet ni har valt. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Interaktiv Manus Författning

Teaterföreställningarna skrivs och skapas av barnen genom deras motivation och kreativa förmåga.


En kulturpedagogisk teatermetod i två steg som främjar barnens kreativitet, samarbetsförmåga, stärker gemenskapen och bidrar till folk och opinionsbildning. Metoden kan användas inom alla ämnen.

Skolföreställningar

"Hur är man en bra kompis"

Det har barnen många bra svar på.

Med Interaktiv Form Teater har vi tillsammans med över 3 000 skolbarn i åldern 7-15 år sedan 2017 skapat mängder med olika pjäser inom ämnet.

 

- Varför tycker barnen om Interaktiv Form Teater?


Huvudskälet är att dom tillsammans skapar en teaterföreställning. Barnen ställer frågor, delar tankar och erfarenheter med varandra, har olika åsikter om perspektiv, innovation och framför allt att dom får agera som regissörer från början till slut.

Dålig Kompis!

Bra Kompisar.

Recensioner från barn och lärare om projektet,

"Hur är man en bra kompis"

Barnen är

regissörer

Mycket uppskattat, eleverna tyckte att det var roligt att de fick vara med och planera handlingen. Dels att skriva storyn och att vara med under tiden som det spelade upp och påverka. Eleverna var verkligen förundrade över hur skådespelarna kunde spela det som de hittade på.

Barn & Lärare

Fantastiska

Vi har haft besök av tre fantastiska personer från TP-Teatern. Alla de klasser som de besökte var mycket nöjda med teatern som eleverna och skådespelarna gjorde tillsammans. Eleverna kände verkligen att de hade fått vara med på ett bra sätt där de fick bestämma mycket.

Barn & Lärare

Demokratiskt

arbetssätt

Vi lärare tyckte också att det här var ett mycket bra sätt att arbeta på. Det var ett demokratiskt arbetssätt. Vi har redan kunnat använda oss av de olika karaktärernas olika egenskaper i den dagliga konflikthanteringen. Nu fick vi ytterligare ett verktyg att använda oss av.

Lärare

Vi inleder alltid med en diskussion med barnen om vilka erfarenheter, tankar och funderingar dom har för att vara en bra kompis.

Barnens färdiga pjäs:  Hur är man en bra kompis?

- Vill du boka teaterprojektet till Er klass, veta mer eller har några som helst frågor, kontakta oss på TP-Teatern.

Våra verksamhetsområden.

Föreställningar & Workshops

Föreställningar:

Interaktiv Form Teater & Interaktiv Design Teater på konferenser, seminarier & i Eu- projekt mm.


Workshops:

Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv ManusFörfattning.


Utbildning & Träning

Utbildningar:

Nationella & Internationella projekt, Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater & Interaktiv ManusFörfattning.


Målgrupper:

Lärare, rektorer, psykologer, kuratorer, social och sjukvårdspersonal m.fl.Europeiska projekt & Övrigt

Nationella & internationella samarbetsprojekt inom de sociala områderna.

Information & dokumentationsvideos.


Barnteater:

Kulturpedagogiska serier & workshops för studenter.

Antimobbningsprojekt.


KPT- utbildningar, föreställningar, monologer, nationella, internationella och andra samarbetsprojekt.

Vår konstnärliga ledare och chefstränare förklarar hur KPT- Kulturpedagogiska Teaterverktyg fungerar. (Eng tal och text)

Interaktiv Design Teater.

Del 1. Att vara närstående till en person med Alzheimer. (Sv text)

Videon visar hur du lättare skall förstå dina egna beslut i en konfliktsituation. (Sv text)

KPT- Utbildning av lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England.

Interaktiv Design Teater.

Del 2. Att leva med Alzheimers. (Sv text)

"Teaser" Är kärleken fri? Interaktiv Form Teater. Socialförvaltningen, Göteborg.

Det börjar som en helt vanlig pjäs på en spårvagn i Göteborg.

(Sv tal)

Interaktiv Design Teater "Våld i nära relationer" konferens. Om psykiskt och fysiskt våld bland unga. (Sv tal)

Monolog om ensamhet. inga vänner, inget arbete.

(Eng tal)

Kontakta oss

gärna om du har frågor eller andra funderingar kring våra projekt. Du når oss på telefon 0703-95 60 10, eller via mail nedan.

 
 
 
 

2021

 

EST. 1992


All rights reserved.