TP-Teatern | Mobbning

TP-Teater mot mobbning

I över 30 år har vi arbetat med värdegrundsfrågor som t.ex. teater mot mobbning genom kvalitativ professionell teater på nationell och internationell nivå. Även om teatern är vår grund så har den lett oss in på nya arbetsområden och utbildningsverktyg.

Interaktiv formteater

Ett kulturpedagogiskt verktyg utvecklat av

TP-Teatern med målinriktningen att nå åskådarens kunskapsbas, innovation och tankar.


IFT´s värdegrundspedagogik måste alltid omfatta såväl elevernas reflektion som aktivitet.


Åskådaren blir därför delaktig genom hela föreställningen istället för att vara passiv mottagare.


Teaterföreställningarna formas av publiken med hjälp av fyra (4) stolpar.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

"Hur är man en bra kompis?, Lite våld gör också ont"

Med Interaktiv formteater sedan 2018 har vi ihop med över 6 000 elever (7-15 år) skapat mängder av pjäser inom ämnen som mobbning, hot och våld.


- Varför tycker eleverna om Interaktiv formteater?


De skapar föreställningarna, ställer frågor, delar tankar och erfarenheter med varandra. De får även uttrycka olika åsikter och lösningar utifrån perspektiv. Framför allt; de agerar regissörer från början till slut.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter
TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Acceptera inte mobbning! Titta inte bort. Agera och reagera.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

IFT´s värdegrundspedagogik måste alltid omfatta såväl elevernas reflektion som aktivitet.

Fantastiska

Vi har haft besök av tre fantastiska personer från TP-Teatern. Alla de klasser som de besökte var mycket nöjda med teatern som eleverna och skådespelarna gjorde tillsammans.


Eleverna kände verkligen att de hade fått vara med på ett bra sätt där de fick bestämma mycket.

Elev & Lärare

Eleverna är regissörer

Mycket uppskattat, eleverna tyckte att det var roligt att de fick vara med och planera handlingen. Dels att skriva storyn och att vara med under tiden som det spelade upp och påverka.


Eleverna var verkligen förundrade över hur skådespelarna kunde spela det som de hittade på.

Elev & Lärare

Demokratiskt arbetssätt

Vi lärare tyckte också att det här var ett mycket bra sätt att arbeta på. Det var ett demokratiskt arbetssätt.


Vi har redan kunnat använda oss av de olika karaktärernas olika egenskaper i den dagliga konflikthanteringen.

Nu fick vi ytterligare ett verktyg att använda oss av.

Lärare

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Våra klassrumsbesök inleds alltid med en diskussion om vilka tankar, funderingar och erfarenheter eleverna har kring mobbning.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

"Lite våld gör också ont" Hur är man en bra kompis?

Vill du boka projektet till din klass, veta mer kontakta oss.

Interaktiv designteater

Teaterföreställningen skapas tillsammans med arrangören och utifrån önskemål om ämne.

 

Arrangören är delaktig under hela arbetsprocessen fram till färdig föreställning. Ni har kunskapen, erfarenheten och är bollplanket inom de ämne ni valt att belysa.


Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Interaktiv manusförfattning

Manuset skrivs och skapas av eleverna genom deras motivation och kreativa förmåga.


En kulturpedagogisk teatermetod i två steg som främjar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga, stärker gemenskapen och bidrar till folk och opinionsbildning.


Metoden kan användas inom alla ämnen.

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Verksamhetsområden

Föreställningar & workshops

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Föreställningar:

Interaktiv formteater & Interaktiv designteater på konferenser, seminarier och i EU-projekt mm.


Workshops:

Interaktiv formteater, Interaktiv designteater & Interaktiv manusförfattning.

Utbildningar & träning

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Utbildningar:

Nationella och internationella projekt, Interaktiv formteater, Interaktiv designteater & Interaktiv manusförfattning.


Målgrupper:

Lärare, rektorer, psykologer, kuratorer, social och sjukvårdspersonal m.fl.

EU-projekt & övrigt

TP-Teatern - Teater mot mobbning | TP | friends | antimobbning | teater | utbildning | drama | studenter

Nationella & internationella samarbetsprojekt inom de sociala områderna. Utbildning, information och dokumentationsvideos.


Barnteater:

Utbildning och workshops för studenter. Antimobbningsprojekt.

Vid frågor eller andra funderingar, kontakta oss via mail.

EST. 1992


All rights reserved.

2024