About Us

Om Oss

Huvudmål. Att skydda barnen från alla former av våld.


I början på 90-talet grundade Esso P producent organisationen

TP-Teatern.


Riktlinjerna var självklara och är än idag. Att värna om vår framtid, det vill säja våra barns uppväxt, levnadsvillkor och främjandet av deras hälsa men framför allt deras obestridliga rätt till trygghet i alla avseenden.


I snart 30 år har vi arbetat med genuin, kvalitativ professionell teater på både nationell och internationell nivå.

About Us

Main goal. To protect children from all kind of violence.


In the early 90's Esso P producer founded the organization
TP-Theatre.


The guidelines were and are still to this day to protect our future. In other words, to protect our children, to ensure their growing up and living conditions, promote their health and above all, protect their indisputable rights to feel safe in every way.


For nearly 30 years have we qualitatively and professionally working with theatre on national and international level.

Democracy-Box - Use your vote
Democracy-Box - Use your vote
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Greek Trainees writing their manuscripts
CPT - Education. Greek Trainees writing their manuscripts
IFT - Scene from a play about bullying
IFT - Scene from a play about bullying
IDT - Performance in France about communication
IDT - Performance in France about communication
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
IFT- Introduction about Bullying
IFT- Introduction about Bullying
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT- Education. French Trainees writing their manuscripts
CPT- Education. French Trainees writing their manuscripts
The Stage - Tram 621
The Stage - Tram 621
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
CPT - Trainees train stage fighting
CPT - Trainees train stage fighting
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Poster from the play Our Lifes Under the Sky
Poster from the play Our Lifes Under the Sky
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
IDT performance
IDT performance
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
IFT- Scene from the play about Bullying.
IFT- Scene from the play about Bullying.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees warm up
CPT - Education. Trainees warm up
Scene from the play 200 years of history in Sweden
Scene from the play 200 years of history in Sweden
CPT - Education. Learning stage fighting
CPT - Education. Learning stage fighting
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
CPT - Education. Trainees introduced to CPT
CPT - Education. Trainees introduced to CPT
IFT - Scene from a play about bullying
IFT - Scene from a play about bullying
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainess writing their manuscripts
CPT - Education. Trainess writing their manuscripts
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about bullying
Scene from a play about bullying
Scene from the project against bullying How to be a Good Friend
Scene from the project against bullying How to be a Good Friend

2021

 

EST. 1992


All rights reserved.