About Us

Om Oss

Huvudmål. Att skydda barnen från alla former av våld.


I början på 90-talet grundade Esso P producent organisationen

TP-Teatern.


Riktlinjerna var självklara och är än idag. Att värna om vår framtid, det vill säja våra barns uppväxt, levnadsvillkor och främjandet av deras hälsa men framför allt deras obestridliga rätt till trygghet i alla avseenden.


I snart 30 år har vi arbetat med genuin, kvalitativ professionell teater på både nationell och internationell nivå.

About Us

Main goal. To protect children from all kind of violence.


In the early 90's Esso P producer founded the organization
TP-Theatre.


The guidelines were and are still to this day to protect our future. In other words, to protect our children, to ensure their growing up and living conditions, promote their health and above all, protect their indisputable rights to feel safe in every way.


For nearly 30 years have we qualitatively and professionally working with theatre on national and international level.

Democracy-Box. Use your vote. simple as that.
Democracy-Box. Use your vote. simple as that.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education.Greek Trainees- Writing their manuscript.
CPT- Education.Greek Trainees- Writing their manuscript.
IFT- Scene from a play about Bullying.
IFT- Scene from a play about Bullying.
IDT- Performance in France about communication.
IDT- Performance in France about communication.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IFT- Introduction about Bullying.
IFT- Introduction about Bullying.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education. French Trainees writing their manuscript.
CPT- Education. French Trainees writing their manuscript.
The Stage- Tram 621.
The Stage- Tram 621.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
CPT- Trainees- Stage fight training.
CPT- Trainees- Stage fight training.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
Our Lifes Under the Sky.
Our Lifes Under the Sky.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
IDT- performance
IDT- performance
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
IFT- Scene from the play about Bullying.
IFT- Scene from the play about Bullying.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education- Trainees warm up.
CPT- Education- Trainees warm up.
Scene from the play- 200 years of history in Sweden.
Scene from the play- 200 years of history in Sweden.
CPT- Education- Learning Stage Fighting.
CPT- Education- Learning Stage Fighting.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
CPT- Education- Trainees introduced to CPT.
CPT- Education- Trainees introduced to CPT.
IFT- Scene from the play about Bullying.
IFT- Scene from the play about Bullying.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education- Trainees performing their theatre play.
CPT- Education- Trainees performing their theatre play.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education- Trainees performing their theatre-play.
CPT- Education- Trainees performing their theatre-play.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
CPT- Education. Trainess writing their manuscript.
CPT- Education. Trainess writing their manuscript.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
Scene from the play about the Labor market.
Scene from the play about the Labor market.
IDT- Scene from the play Family Violence.
IDT- Scene from the play Family Violence.
Scene from a play about Bullying.
Scene from a play about Bullying.
Scene from the project against bullying- How to be a good friend.
Scene from the project against bullying- How to be a good friend.

2020

 

EST. 1992


All rights reserved.