TP-Teatern- About

About us

Huvudmål; Att skydda barnen från alla former av våld.


I början på 90-talet grundade Esso P producent organisationen TP-Teatern.


Riktlinjerna var självklara och är än idag. Att värna om vår framtid, det vill säja våra barns uppväxt, levnadsvillkor och främjandet av deras hälsa men framför allt deras obestridliga rätt till trygghet i alla avseenden. Att låta våra barn vara trygga vinner vi alla på.

Main goal; To protect children from all kind of violence.


In the early 90's Esso P producer founded the organization TP-Theatre.


The guidelines were and are still to this day to protect our future, in other words our children. To ensure their growing up and living conditions, promote their health and above all, protect their indisputable rights to feel safe in every way. To let our children feel safe makes us all winners.

Scene from the project "How to be a Good Friend"
Scene from the project "How to be a Good Friend"
Do NOT be a Bystander! Act against bullying!
Democracy-Box - Use your vote
Democracy-Box - Use your vote
Scene from the project "How to be a Good Friend"
Scene from the project "How to be a Good Friend"
Do NOT be a Bystander! Act against bullying!
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Greek Trainees writing their manuscript.
CPT - Education. Greek Trainees writing their manuscript.
IFT - Scene from a play about bullying
IFT - Scene from a play about bullying
IDT- At the final conference in France about communication
IDT- At the final conference in France about communication
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
IFT- Introduction about Bullying
IFT- Introduction about Bullying
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT- Education. French Trainees writing their manuscript.
CPT- Education. French Trainees writing their manuscript.
The Stage - Tram 621
The Stage - Tram 621
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
CPT - Trainees train stage fighting
CPT - Trainees train stage fighting
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Poster from the play Our Lifes Under the Sky
Poster from the play Our Lifes Under the Sky
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
IDT performance
IDT performance
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
CPT- Education- Trainees rehearsel CPT
IFT- Scene from the play about Bullying.
IFT- Scene from the play about Bullying.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
CPT- Education- Trainees learning structures about IFT, IDT & ISW.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play about the labor market.
Scene from the play Tram 621.
Scene from the play Tram 621.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
CPT- Education- Trainees writing their manuscript.
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees warm up
CPT - Education. Trainees warm up
Scene from the play 200 years of history in Sweden
Scene from the play 200 years of history in Sweden
CPT - Education. Learning stage fighting
CPT - Education. Learning stage fighting
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
CPT - Education. Trainees introduced to CPT
CPT - Education. Trainees introduced to CPT
IFT - Scene from a play about bullying
IFT - Scene from a play about bullying
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
Scene from the play Tram 621
Scene from the play Tram 621
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
CPT - Education. Trainees performing their theatre play
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Gothenburg community
Gothenburg community
Supported by Gothenburg community.
CPT - Education. Trainess writing their manuscripts
CPT - Education. Trainess writing their manuscripts
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about the labor market
Scene from a play about the labor market
IDT - Scene from a play about domestic violence
IDT - Scene from a play about domestic violence
Scene from a play about bullying
Scene from a play about bullying
Scene from the project against bullying "How to be a Good Friend"
Scene from the project against bullying "How to be a Good Friend"

EST. 1992


All rights reserved.

2022