TP-Teatern- Se


Interaktiv Form Teater

En teaterföreställning skapas av publiken med hjälp av fyra stolpar.

 

IFT är ett kulturpedagogiskt verktyg med

målinriktningen att nå åskådarens kunskapsbas.frågeställningar och tankar. Kärnan är att åskådaren är delaktig genom hela processen istället för att vara passiv mottagare.

Interaktiv Manus Författning

En teaterföreställning skapas av barnen.


IMF är en kulturpedagogisk teatermetod i två steg som främjar barnens kreativa skapande, samarbetsförmåga, stärker gemenskapen och bidrar till folkbildning.

IMF kan belysa ämnen som tex mobbning, våld, språkbruk, olikheter, vänskap, rättvisa etc.

Interaktiv Design Teater

En teaterföreställning skapas och författas tillsammans och utifrån arrangörens önskemål.

 

IDT, det är du som arrangör som bestämmer ämnet. Ni är delaktiga under hela arbetsprocessen fram till färdig föreställning. Ni är bollplanket, har kunskap och erfarenhet inom ämnet ni vill se. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Föredrag

För många elever utsätts för mobbning,


Många barn far illa, får hälsoproblem, en känsla av vanmakt, brist på tillit för vuxna och det påverkar inte minst skolresultaten och framtiden. Vi håller därför föredrag utifrån egna erfarenheter på skolor om mobbing och kränkningar i samband med de interaktiva teaterföreställningarna.

Skolteater

"Hur är man en bra kompis?"

-  Det har barnen många svar på. Med teaterverktyget Interaktiv Form Teater har vi tillsammans med barn i åldrarna 7-15 år skapat mängder med olika pjäser inom ämnet.

 

Varför tycker barnen om Interaktiv Form Teater?

- Huvudskälet är att dom tillsammans skapar en teaterföreställning. Barnen ställer frågor, delar tankar och erfarenheter med varandra, har olika åsikter om perspektiv, innovation och framför allt att dom får agera som "regissörer" från början till slut.

Barnens färdiga pjäs: Hur är man en bra kompis?

Barn och lärare sammanfattar Interaktiv Form Teater:

"Mycket uppskattat, eleverna tyckte att det var roligt att de fick vara med och planera handlingen. Dels att skriva storyn och att vara med under tiden som det spelade upp och påverka. Eleverna var verkligen förundrade över hur skådespelarna kunde spela det som de hittade på"

 

"Alla barnen var väldigt nöjda och tyckte det var väldigt roligt. Och att de fick vara delaktiga i vad som skulle hända tyckte de var görkul. Tiden var lagom lång.

Eleverna tyckte att skådespelarna var duktiga och flexibla som kunde ställa om fort"

Vill du boka teater till Er klass, veta mer eller har några som helst frågor, kontakta TP-Teatern.

TP-Teaterns verksamhetsområden

Vi har i över 25 år arbetat professionellt med teater - och även om teatern är vår grund så har den lett oss in till nya utbildningsverktyg och arbetsområden. Nedan följer ett par av dem.

Föreställningar

  • På seminarier, event, personalutbildningar, konferenser etc- Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater, Forumteater/spel.
  • På skolor- Interaktiv Form teater, Interaktiv Design teater, Interaktiv Manusförfattning, barnteater och kulturpedagogiska serier.
  • Språkinlärning för utlandsfödda med teater som verktyg.

TP-Teaterns konstnärliga ledare förklarar hur våra Kulturpedagogiska Teaterverktyg fungerar. (Engelsk textning)

Utbildningar och Träning

  • Workshops i Interaktiv Design Teater, Interaktiv Form Teater och Interaktiv Manusförfattning.
  • Kulturpedagogiska personalutbildningar.
  • Online-kurser i Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater och Interaktiv Manusförfattning.

Göteborgs Stad "Våld i nära relationer" personalkonferens.

Interaktiv Design Teater om psykiskt och fysiskt våld bland unga.

EU- projekt, Film och övrigt

  • EU samarbetsprojekt.
  • Videodokumentation (HD)
  • Anti mobbingprojekt.

Utbildning av lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England. Deltagarna fick under en veckas tid lära sig grunderna i våra KulturPedagogiska Teaterverktyg, IFT, IDT & ISW.

Vilka önskemål har ni?

Kontakta gärna oss om du har frågor eller andra funderingar via mail nedan eller på telefon

0703-95 60 10

 
 
 
 

TP-Teatern 1993-2020

 

EST. 1993