TP-TEATERN S1 SV

Interaktiv Form-

Teater

Ett scenario skapas av publiken utifrån fyra stolpar.

 

IFT, ett kulturpedagogiskt verktyg i syfte att nå åskådarens kunskapsbas. Kärnan är att åskådaren blir aktiv som producent istället för passiv som konsument.

Interaktiv Design-Teater

Ett manus författas tillsammans och utifrån arrangörens önskemål.

 

IDT, du som arrangör bestämmer ämne. Du är delaktig under hela processen, är bollplanket, har kunskapen och erfarenheten inom ämnet.

Ring så berättar vi mer.

Lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England fick under en veckas tid lära sig grunderna i våra KulturPedagogiska Teaterverktyg,

IFT, IDT & ISW.

TP-Teaterns verksamheter

Vi har i 25 år arbetat med teater - och även om teatern är vår grund så har den lett oss in till nya utbildningsverktyg och arbetsområden. Nedan följer ett par av dem.

Utbildningar-Träning

 • Interaktiv Designteater
 • Interaktiv Formteater
 • Interaktiv Script Writing
 • Kulturpedagogisk personalutbildning
 • Workshops

 

Föreställningar

 • Forumteater/spel
 • Konferenser
 • Seminarier
 • Interaktiv Designteater
 • Interaktiv Formteater
 • Språkinlärning med teater
 • Barnteater
 • Skolserier

Film och övrigt

 • Video-dokumentation
 • EU-samarbeten
 • Anti-mobbingprojekt
 • E-Learning- Online utbildning
 • Cultural Pedagogical Tools

Kontakt

 

info@tp-teatern.com

0703-95 60 10

Falkgatan 7, 416 67 Göteborg

Nyheter

2018

Vi firar 25 års jubileum

Vi vill därför passa på att tacka medarbetare, projektpartners och andra intressenter genom åren för en givande och lärorik tid.

 

Valet i Sverige 2018.

En teaterföreställning om hur viktigt det är att använda sin rösträtt.

 

Interaktiv Form Teater

Våren-Hösten

För skolbarn mellan 7-15 år om hur man är en

"Bra kompis"

 

EU- Utbildningar i

KulturPedagogiska Teaterverktyg

Ett Erasmus KA2 projekt för lärare, rektorer, socialarbetare, psykologer m.fl.

(mer info kommer snart)

 

Online Utbildning

KulturPedagogiska Teaterverktyg

Nu öppnar vi och gör det möjligt för dig att lära dig strukturerna i våra KulturPedagogiska Teaterverktyg, Interaktiv Form Teater, Interaktiv Design Teater och Interaktiv Manusförfattning.

Skapa ett konto och börja lära dig.

Lycka till.

 

 

Ett Erasmus + Projekt som arbetar för att göra det lättare för personer med diagnosen Autism att komma in på arbetsmarknaden.

 

Okt 17: Madrid, Spanien

Maj 18: Sofia, Bulgarien

Nov 18: Cardiff, England

Sep 19: Rom, Italien

 

Utbildningar i

KulturPedagogiska Teaterverktyg

 

Barcelona- Spanien, London- England

Sofia- Bulgarien, Rom- Italien

 

 

 

Historik

Europeiska-Projekt

 

TRAIL - 2015-2017

Ett Erasmus+-projekt om autism

Okt 16: Göteborg, träningskurs, Sverige.

 

TRÄNINGSKURSER - 2016

Utbildning i TP-Teaterns

KulturPedagogiska Teaterverktyg:

IFT, IDT & ISW

Jan 16: Stockholm, Sverige

Aug 16: Barcelona, Spanien

 

IESEC - 2014-2016

Ett Erasmus+-projekt om vårdgivare och vårdtagare

 

CAPWIN - 2013-2015

Ett Leonardo Da Vinci-projekt om skolavhopp.

 

KAFE - 2012-2014

Ett Grundtvig-projekt om sociala kulturutbyten

 

ATTEMPT - 2010-2012

Ett Daphne-projekt om mobbning

 

THEA - 2008-2010

Ett Grundtvig-projekt. Om hur vi använder våra teaterverktyg i språkutbildning för utlandsfödda

 

 

TP-Teatern 1993-2018

 

EST. 1993